Uputa o realizaciji programskih sredstava korisnika Posebnih programa HPO-a za 2024. godinu

Hrvatski paraolimpijski odbor usvojio je Uputu o realizaciji programskih sredstava korisnika Posebnih programa Hrvatskog paraolimpijskog odbora za 2024. godinu. Uputom za financijsku realizaciju programskih stavki sportskih programa Hrvatskog paraolimpijskog odbora, a o čijoj primjeni u okviru odobrenih programa paraatletike brine Hrvatski paraatletski savez, definiraju se smjernice za pravilnu realizaciju programa u skladu s poreznim i ostalim zakonskim propisima.
Uputa o realizaciji programskih sredstava korisnika Posebnih programa HPO-a za 2024. godinu dostupna je klikom na ovdje, a istu možete pronaći i u rubrici Dokumenti – Pravilnici i obrasci – Razno


Skip to content