KATEGORIJE U PARAATLETICI

Klasifikacija sportaša

U paraatletici natječu sportaši s fizičkim nedostacima, oštećenjem vida te intelektualnim poteškoćama. Ovisno o vrsti i stupnju invaliditeta, sportaši se razvrstavaju u pojedine kategorije.

 

Kategorije u paraatletici:

Kategorije 11 – 13 odnose se na atletičare s oštećenjem vida.
Kategorija 20 jesu atletičari s intelektualnim poteškoćama.
Kategorije 31 – 38 odnose se na atletičare s cerebralnom paralizom, gdje sportaši u kategorijama 31 – 34 koriste kolica za trkačke discipline, a bacanja se izvode iz sjedeće pozicije.

Kategorija 40 – 41 odnose se na sportaše niskog rasta.

Kategorije 42 – 44 odnose se na sportaše s oštećenjima donjih ekstremiteta – razne vrste amputacija, ograničeni opseg pokreta ili različita dužina nogu i natječu se bez ortoza ili proteza.

Kategorije 45 – 47 odnose se na sportaše s raznim vrstama amputacija i/ili ograničenim opsegom pokreta gornjih ekstremiteta.
Kategorije 51 – 57 pokrivaju sportaše u kolicima s različitim stupnjevima oštećenja kralježnice i amputacije.

Kategorije 61 – 64 odnose se na sportaše s oštećenjima donjih ekstremiteta – razne vrste amputacija, ograničeni opseg pokreta ili različita dužina nogu i natječu se sa ortozom ili protezom.

 

U svakoj kategoriji prva znamenka označava prirodu odnosno vrstu invaliditeta, dok druga označava stupanj invaliditeta koji sportaš posjeduje. Što je druga znamenka niža, to je stupanj invaliditeta teži.

 

Primjerice: Trkač u kategoriji 11 uglavnom nema nikakav ostatak vida i prilikom natjecanja koristi vodiča, dok trkač u kategoriji 13 ima određenu razinu ostatka vida te nema pravo na vodiča tijekom natjecanja.

 

Oznaka T (track) ili F (field) koja se nalazi ispred svakog dvoznamenkastog broja, pokazuje nam natječe li se sportaš u trkačkim ili skakačkih disciplinama odnosno bacačkim.

 

Primjerice: disciplina na 100 m, kao i sve ostale discipline trčanja i skokova koje se održavaju na stazi počinju oznakom T (T11, T12 …), dok bacanje kugle te sve ostale bacačke discipline koje se ne održavaju na stazi počinju slovom F (F11, F12 …).

 

Podjela po disciplinama i kategorijama:

Utrke i skokovi (Track): 

T11, T12, T13

T20

T35, T36, T37, T38

T42, T43, T44, T45, T46, T47

T61, T62, T63, T64

 

Bacanja (Field):

F11, F12, F13

F20

F35, F36, F37, F38

F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46

F61, F62, F63, F64

 

Utrke u kolicima i bacanja iz sjedeće pozicije:

Track – T33, T34, T51, T52, T53, T54

Field – T31, T32, T33, T34, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57

 

Klasifikacija odnosno razvrstavanje sportaša u kategorije može biti nacionalna – provode ju ovlašteni nacionalni kalsifikatori, te međunarodna – provode ju certificirani klasifikatori s važećom licencom međunarodnog paraolimpijskog odbora.

 

Nacionalna klasifikacija provodi se u slučaju kad se sportaš prvi puta pojavljuje u natjecateljskom sustavu ili u slučaju kad nastanu određene promjene u zdravstvenom stanju sportaša koje bi mogle uzrokovati promjenu natjecateljske kategorije.

 

Sportašima koji su pregledani na IPC međunarodnoj klasifikaciji dodjeljuju se sljedeće oznake:

 • IPC Review (R) – natjecateljska kategorija sportaša može biti promijenjena prije ili za vrijeme natjecanja. Sportaši dobivaju status „R“ u slučaju kad je riječ o progresivnoj bolesti odnosno invaliditetu ili njihov invaliditet nije stabilan zbog njihove starosne dobi, kao i u slučaju kad sportaš nije bio dovoljno kooperativan tijekom klasifikacijskog pregleda.
 • IPC Confirmed (C) – kad međunarodni IPC klasifikator po obavljenom klasifikacijskom pregledu utvrdi da se zdravstveno stanje sportaša odnosno invaliditet neće mijenjati. Klasifikacijska oznaka „C“ može biti dodijeljena sportašu i kad je sportašu po obavljenom klasifikacijskom pregledu dodijeljen status „NE“.
 • Oznaka (NE – Not Eligible) – dodjeljuje se sportašu kojemu je po obavljenom klasifikacijskom pregledu ustanovljeno da nema minimalnu razinu invaliditeta temeljem koje bi mu se dodijelila određena kategorija ili njegova trenutna ograničenja nisu trajne prirode.

 

IPC New (N) – dodjeljuje se licenciranom sportašu koji još nije pristupio IPC klasifikacijskom pregledu. Sportaš sa statusom „N“ mora pristupiti klasifikacijskom pregledu prije nastupa na velikom međunarodnom natjecanju

 

Mogućnosti:

 1. Nacionalna klasifikacija:
 • Sportaš se može natjecati na svim domaćim natjecanjima u organizaciji Saveza, županije ili klupskim natjecanjima.
 • Sportaš se može natjecati na određenim IPC sankcioniranim natjecanjima – NE Paraolimpijskim igrama, europskim i svjetskim prvenstvima i kupovima.
 • Postignut rezultat neće se priznati kao Državni rekord.
 • Postignut rezultat neće biti vidljiv na IPC Rang listi – ako/kada sportaš bude IPC klasificiran, rezultati će biti dodani na IPC Rang listu za tu sezonu.
 • Postignut rezultat vrijedi u slučaju postizanja normi za europsko ili svjetsko prvenstvo odnosno Paraolimpijske igre (samo u slučaju kad sportaš ima aktivnu licencu).

 

 1. Međunarodna klasifikacija:

IPC Review:

 • Sportaš može nastupati na svim domaćim i svim međunarodnim natjecanjima.
 • Postignut rezultat priznat će se u slučaju državnog rekorda.
 • Postignut rezultat bit će vidljiv na IPC službenoj Rang listi.
 • Postignut rezultat vrijedi u slučaju postizanja normi za europsko i svjetsko prvenstvo odnosno Paraolimpijske igre.
 • Sportaši sa statusom „R“ moraju još jednom pristupiti klasifikacijskom pregledu prije nego što im bude dodijeljen status „C“.

 

 IPC Confirmed:

 • Najviša razina klasifikacije koju može dodijeliti samo glavni IPC klasifikator na velikom međunarodnom natjecanju (europsko/svjetsko prvenstvo ili Paraolimpijske igre).
 • Sportaš može nastupati na svim domaćim i međunarodnim natjecanjima.
 • Postignut rezultat priznat će se u slučaju državnog rekorda.
 • Postignut rezultat bit će vidljiv na IPC službenoj Rang listi
 • Postignut rezultat vrijedi u slučaju postizanja normi za europsko i svjetsko prvenstvo odnosno Paraolimpijske igre.

 

 IPC Not Eligible:

 • Sportaš nema minimalnu razinu invaliditeta i ne zadovoljava minimalne standarde za nastup na natjecanjima iz sustava paraatletike.
 • Ne može se natjecati ni na domaćim niti na međunarodnim natjecanjima.

 

Kako bi rezultat bio priznat za IPC službenu Rang listu ili u slučaju postizanja kvalifikacijskih normi za velika međunarodna natjecanja, sportaš mora imati važeću (aktivnu) licencu za tekuću sezonu.

 

Radi boljeg razumijevanja natjecateljskih kategorija u paraatletici, ali i drugim paraolimpijskim sportovima, posjetite LEXI mrežnu stranicu.

Skip to content