Ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa na djelovanje športskog sektora

Zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa koja je zahvatila cijeli svijet, Središnji državni ured za šport ovom prilikom obavještava cjelokupnu športsku javnost kako će sva događanja, potrebe i obveze u području športa biti uključene u sve mjere pomoći koje je moguće realizirati u ovom trenutku.

Središnji državni ured za šport sve svoje djelovanje u prvom redu podredit će ublažavanju svih posljedica koje će ova kriza donijeti i u svijet športa.

Želimo naglasiti kako će Središnji državni ured za šport svim udrugama i drugim korisnicima sredstava koja su dodijeljena ili će biti dodijeljena kroz SVE natječaje koje u 2020. godini provodi ovaj Ured, omogućiti fleksibilniju terminsku preraspodjelu programa ili dijela programa uključivo i realizaciju dijela programa u 2021. godini za sve programe i projekte uz odobrenje Središnjeg državnog ureda za šport. Također, omogućit će se fleksibilnost kod prenamjene dodijeljenih sredstava, a posebno za pokrivanje honorara stručnih djelatnika na tim programima.

Isto tako, Središnji državni ured za šport poduzet će sve mjere kako bi financiranje krovnih športskih udruženja, a time posredno i svih nacionalnih športskih saveza, bilo i dalje neometano te usmjereno na prevladavanje ove krize. Sukladno članku 75. stavku 10. Zakona o športu u suradnji s krovnim športskim udruženjima Središnji državni ured za šport omogućit će preraspodjelu odobrenih 224.018.744,00 kuna krovnim športskim udruženjima na način da se pokriju najveći gubici, s posebnim naglaskom na sufinanciranje stručnog rada, u odnosu na potencijalne viškove u odobrenim programima, a posebno sredstava planiranih za natjecanja i druge nacionalne i međunarodne aktivnosti i projekte koji se neće realizirati ili će se realizirati u smanjenom obimu.

Središnji državni ured za šport također će sukladno zbivanjima razmatrati i niz drugih mjera koje mogu pomoći sustavu športa u ovom trenutku, i to u svim segmentima, brige o športašima, stručnom kadru, natjecanjima…

Nastavno na sve navedeno, posebno apeliramo na sva športska krovna udruženja, kao i sve druge dionike u sustavu športa na regionalnoj i lokalnoj razini, da u ovim teškim trenucima izađu ususret fleksibilnošću i razumijevanjem svim svojim subjektima u realiziranju njihovih obveza, a sukladno situaciji u kojoj se nalazimo.

Na kraju, pozivamo još jednom sve dionike u sustavu športa na zajedništvo i razumijevanje u ovim trenucima te da se pridržavaju svih mjera danih od Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu kako bismo svi zajedno iz ove krize izašli što brže i što jači.

Izvor: Središnji državni ured za športSkip to content