Program i norme za Paraolimpijske igre Pariz 2024

World Para Athletics (WPA) objavio je “A norme” za predstojeće Paraolimpijske igre u Parizu, tzv. “High Performance Standard – HPS”. Također, uz odobrenje IPC-a, ažuriran je program Igara. U objavljenom dokumentu druga kolona tako predstavlja naziv discipline, treća kolona odnosni se na natjecateljske kategorije koje se mogu natjecati unutar discipline, četvrta kolona predstavlja A normu na temelju koje će se obračunavati završna kvota za Nacionalne paraolimpijske odbore, dok peta i posljednja kolona predstavlja rezultat s kojim sportaš ulazi na kvalifikacijsku listu – kako kod žena, tako i kod muškaraca.

Program i norme za Paraolimpijske igre Pariz 2024Skip to content