Preliminarna rang-lista za upis učenika u razredne odjele za sportaše u šk. god. 2021./2022.

Nastavno na Odluku o kriterijima sportske uspješnosti za upis učenika u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2021./2022. donijete od strane Upravnog odbora HASOSI, te prema uputama Ministarstva turizma i sporta, HASOSI objavljuje Preliminarnu rang-listu za navedeni upis.

 

Napominjemo da je rang-lista preliminarna, a rok za podnošenje svih upita i primjedbi je 20. lipanj 2021. godine. Upiti i primjedbe podnose se elektroničkim putem na info@hasosi.hr.

21. lipnja 2021. godine bit će objavljena konačna rang-lista.Skip to content