Poziv na sudjelovanje u izradi Izmjena i dopuna Pravila i propozicija HPaL za 2024. godinu

S ciljem zajedničkog definiranja pravila i propozicija Hrvatske paraatletske lige za 2024. godinu, Hrvatski paraatletski savez poziva članice da svoje komentare i prijedloge izmjena i dopuna navedenih Pravila dostave Uredu HPAS-a do 31. siječnja 2024. godine.

S time u vezi, na sljedećoj poveznici možete pronaći prijedlog izmjena i dopuna. Podebljani tekst predstavlja prijedlog dopuna, dok onaj precrtani predstavlja tekst za brisanje. Zahvaljujemo svima na sudjelovanju.Skip to content