Poziv na e-savjetovanje s članicama HASOSI u postupku izrade općih akata HASOSI

Završetak natjecateljske sezone obično je vrijeme kada preispitujemo i evaluiramo pravila i propozicije natjecanja HASOSI u njihovoj primjeni i na osnovu dosadašnje prakse, ali i drugih općih akata kojima naše sastavnice ostvaruju određene interese. Naime, pokretanjem novog sustava natjecanja u okviru HASOSI – sustava lige, ali i realnim okolnostima sudjelovanja i značajnosti pojedinih međunarodnih natjecanja, analogno povlači za sobom i potrebu prilagodbe nekih važećih pravilnika HASOSI i to:

      1. Pravila i propozicije za natjecanja HASOSI,
      2. Pravilnik o izboru najuspješnijih hrvatskih paraatletičara, trenera i klubova, te
      3. Pravilnik o vrednovanju uspješnosti klubova.

Sva tri dokumenta sadrže kratke komentare radi lakšeg snalaženja i tumačenja pojedinih prijedloga.

Ovime se pozivaju članice HASOSI da tijekom mjeseca prosinca, a najkasnije do 28. 12. 2022. godine na info@hasosi.hr, ukoliko smatraju potrebnim, daju povratne reakcije na predložene izmjene i dopune naprijed navedenih dokumenata. Uz prijedlog drugačijeg rješenja pojedinog pitanja, obavezno je poslati i kratko pojašnjenje. Pristigle reakcije Stručna komisija HASOSI uzet će u obzir prilikom izrade završnog prijedloga prije upućivanja na usvajanje Upravnom odboru HASOSI.

Unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju.Skip to content