Održana 1. edukacija atletskih sudaca o paraatletskim natjecateljskim pravilima

Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, 20. kolovoza ove godine, u suradnji sa Savezom hrvatskih atletskih sudaca (SHAS), održana je 1. edukacija atletskih sudaca na temu: “Uloge i zadaće atletskih sudaca u paraatletici”. Edukaciju je pripremio i održao glavni tajnik HASOSI, Goran Žeželj, a prisutni atletski suci imali su, nakon odslušane edukacije, mogućnost provjeriti svoje znanje i polagati za licencu suđenja u paraatletici. Ovakva sustavna edukacija atletskih sudaca iznimno je važna za paraatletiku, tj. za ispravnu primjenu i interpretaciju paraatletskih natjecateljskih pravila na našim natjecanjima, kako nacionalne tako i međunarodne razine, te će se suradnja sa SHAS-om nastaviti i u budućim razdobljima.Skip to content