Odluka o načinu kontrole liječničkih pregleda

Upravni odbor HASOSI donio je dana 16. studenog 2019. godine Odluku o načinu kontrole liječničkih pregleda koji se, temeljem Zakona o sportu, obavljaju radi utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti, a koja će na snazi biti od 1. siječnja 2020. godine.

Iz Zakona o sportu – Glava IX – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, čl. 71, st. 1. i 2.:

1) U sportskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je u razdoblju od šest mjeseci prije sportskog natjecanja utvrđena opća zdravstvena sposobnost, a kada je to propisano pravilnikom koji donosi ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost čelnika tijela nadležnog za sport državne uprave i posebna zdravstvena sposobnost, ako propisima nacionalnog sportskog saveza nije propisano kraće razdoblje.

2) Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašten liječnik odnosno specijalist sportske medicine, specijalist medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji imaju završen poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta. Listu ovlaštenih liječnika utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja uz suglasnost čelnika tijela državne uprave nadležno za sport.

Po obavljenom pregledu sportaš je dužan predati potvrdu o utvrđenoj općoj zdravstvenoj sposobnosti svom matičnom klubu koji je u obvezi potvrde (u originalu) svih svojih natjecatelja na pojedinom natjecanju predočiti Povjereniku HASOSI prije početka natjecanja. Potvrda o utvrđenoj općoj zdravstvenoj sposobnosti sportaša mora biti potpisana i ovjerena od specijalista sportske medicine, specijalista medicine rada i sporta ili liječnika drugih specijalnosti koji imaju završen poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta.

Pojašnjenje:

Do sada su klubovi davali na uvid liječničke potvrde u obliku ovjere i potpisa liječnika na posljednjoj stranici natjecateljske iskaznice, što je u skladu sa Pravilnikom o natjecanjima HASOSI i Pravilnikom o registraciji i prelasku atletičara. Međutim, zbog pojavnosti otežanog uvida u ocjenu sposobnosti koja se daje na četvrtoj stranici iskaznice, kao i zbog otežanog uvida u ovjeru ovlaštenog liječnika za davanje takve ocjene, a zbog nedostatnog prostora na samoj iskaznici, liječnička potvrda predočava se Povjereniku u originalu odnosno u obliku potvrde koja se dobije nakon obavljenog liječničkog pregleda. Ovo, analogno, povlači potrebu izmjena i dopuna spomenutih pravilnika HASOSI u predmetnom dijelu.Skip to content