Obavijest o raspisanom natječaju HPO u projektu Jačanja kapaciteta i stručnog rada

Hrvatski paraolimpijski odbor objavio je 3. krug natječaja u projektu Jačanja kapaciteta i stručnog rada HPO s vrlo kratkim rokom prijave na natječaj. Sukladno tekstu Natječaja, HASOSI je prihvatljiv prijavitelj.

Rok za podnošenje prijave prema HASOSI je najkasnije do ponedjeljka 26. 10. 2020. (do kraja dana). Za odgovarajuću prijavu kandidati moraju dostaviti dokumentaciju sukladno raspisanom Natječaju, a između ostalog:

   1. plan i program rada za trogodišnje razdoblje s dinamikom planiranih rezultata,
   2. operativni i izvedbeni program rada i poslova stručnog djelatnika (tjedni, mjesečni, polugodišnji),
   3. vlastoručno potpisani životopis kandidata,
   4. kopiju diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno uvjerenje o stručnoj osposobljenosti sukladno Zakonu o sportu, čl. 9. st. 2. i 3. te čl. 10.,
   5. kopiju domovnice,
   6. izjavu o prihvaćanju Etičkog kodeksa HPO,
   7. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
   8. izjavu o točnosti i istinitosti podataka,
   9. izjavu o suglasnosti korištenja osobnih podataka,
   10. potvrdu matičnog kluba koji je u mogućnosti osigurati korištenje odgovarajućeg sportskog objekta za provođenje atletskih treninga (s naznakom o nazivu i mjestu sportskog objekta), kao i općenito materijalno-tehničkih uvjeta za obavljanje poslova za koji se prijava podnosi.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

    1. osobne podatke kandidata (ime, prezime, adresa prebivališta, OIB, broj mobitela, e-adresa),
    2. naziv kluba (članice HASOSI) u okviru kojega osoba djeluje ili će djelovati,
    3. trenutni radnopravni ili građanskopravni status kandidata s klubom i/ili drugim poslodavcem ili naručiteljem.
    4. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Planirani početak financiranja programa je 1. 12. 2020. godine.

Kandidati se pozivaju, prije slanja prijave, detaljno proučiti Pravilnik o kriterijima za financiranje stručnog rada u članstvu HPO.

Pravilnik, kao i predmetne Izjave, navedene u gornjem popisu, te Natječaj u cijelosti možete pronaći na poveznici: https://www.hpo.hr/Baza-podataka/

NAPOMENA: Sukladno čl. 2.1. točki 3. Natječaja, u prijavi ne mogu participirati kandidati koji bi provodili program  na području jedinice lokalne samouprave na kojem se već provode odobreni programi Natječaja.

Sve eventualne upite vezane uz Natječaj možete poslati na: hpo@email.t-com.hr.

HASOSI u okviru predmetnog Natječaja raspolaže s ograničenom kvotom raspoloživom za angažiranje stručnih djelatnika. Odluka Upravnog odbora HASOSI o izabranim kandidatima bit će objavljena na službenim web stranicamawww.hasosi.hr.Skip to content