Obavijest o raspisanom natječaju HPO u projektu Jačanja kapaciteta i stručnog rada

Hrvatski paraolimpijski odbor objavio je natječaj u sklopu projekta Jačanje kapaciteta i stručnog rada HPO s vrlo kratkim rokom prijave na natječaj. Sukladno tekstu Natječaja, HASOSI je prihvatljiv prijavitelj.

Rok za podnošenje prijave HASOSI-a prema HPO-u je 30. rujan, a potencijalni kandidati svoje prijave dostavljaju u ured HASOSI najkasnije do ponedjeljka 27. rujna 2021. godine do kraja dana. Za odgovarajuću prijavu kandidati moraju dostaviti dokumentaciju sukladno raspisanom Natječaju, a između ostalog:

   1. plan i program rada za trogodišnje razdoblje s dinamikom planiranih rezultata,
   2. operativni i izvedbeni program rada i poslova stručnog djelatnika (tjedni, mjesečni, polugodišnji),
   3. vlastoručno potpisani životopis kandidata,
   4. kopiju diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno uvjerenje o stručnoj osposobljenosti sukladno Zakonu o sportu, čl. 9. st. 2. i 3. te čl. 10.,
   5. kopiju domovnice,
   6. izjavu o prihvaćanju Etičkog kodeksa HPO,
   7. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
   8. izjavu o točnosti i istinitosti podataka,
   9. izjavu o suglasnosti korištenja osobnih podataka,
   10. potvrdu matičnog kluba koji je u mogućnosti osigurati korištenje odgovarajućeg sportskog objekta za provođenje atletskih treninga (s naznakom o nazivu i mjestu sportskog objekta), kao i općenito materijalno-tehničkih uvjeta za obavljanje poslova za koji se prijava podnosi.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

    1. osobne podatke kandidata (ime, prezime, adresa prebivališta, OIB, broj mobitela, e-adresa),
    2. naziv kluba (članice HASOSI) u okviru kojega osoba djeluje ili će djelovati,
    3. trenutni radnopravni ili građanskopravni status kandidata s klubom i/ili drugim poslodavcem ili naručiteljem.
    4. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

Planirani početak financiranja programa je 1. 11. 2021. godine.

Kandidati se pozivaju, prije slanja prijave, detaljno proučiti Pravilnik o kriterijima za financiranje stručnog rada u članstvu HPO.

Pravilnik, kao i predmetne Izjave, navedene u gornjem popisu, te Natječaj u cijelosti možete pronaći na poveznici: https://www.hpo.hr/Baza-podataka/

NAPOMENA: Sukladno čl. 2.1. točki 4. Natječaja, u prijavi ne mogu participirati kandidati koji bi provodili program  na području jedinice lokalne samouprave na kojem se već provode odobreni programi Natječaja (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Istarska županija, Vukovarsko-srijemska županija). 

Sve eventualne upite vezane uz Natječaj možete poslati na: hpo@email.t-com.hr.

HASOSI u okviru predmetnog Natječaja raspolaže s ograničenom kvotom raspoloživom za angažiranje stručnih djelatnika. Odluka Upravnog odbora HASOSI o izabranim kandidatima bit će objavljena na službenim web stranicama www.hasosi.hr.Skip to content