NACIONALNA KLASIFIKACIJA

Nacionalna klasifikacija sportaša s tjelesnim invaliditetom (T/F30,40,50,60,70) bit će održana 17. veljače 2024. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb), uz osiguran parking u krugu fakulteta, s početkom u 11 sati.

Pozivamo sve zainteresirane klubove na dostavu imena sportaša za klasifikaciju s pripadajućom medicinskom dokumentacijom (ukoliko ista nije ranije dostavljena). Za one sportaše za koje je ranije dostavljena medicinska dokumentacija, a za koje posjedujete novu medicinsku dokumentaciju, istu je potrebno dostaviti.

Prijave na nacionalnu klasifikaciju potrebno je dostaviti na info@hpas.hr do 14. veljače ove godine do kraja dana.Skip to content