Konačna rang-lista za upis učenika u razredne odjele za sportaše u šk. god. 2024./2025.

Nastavno na Odluku o kriterijima sportske uspješnosti za upis učenika u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2024./2025. donijete od strane Upravnog odbora HPAS, te prema uputama Ministarstva turizma i sporta, HPAS objavljuje konačnu rang-listu za navedeni upis.

 Skip to content